https://vanguardofficial.eu kan inte ta på sig något ansvar som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller olaglig användning av den information som finns på Internetsidorna för https://vanguardofficial.eu Inom de gränser som fastställs i lag, https://vanguardofficial.eu tar inget ansvar för bristande sanningshalt, fullständighet, uppdatering och exakthet i de uppgifter eller den information som finns på dess webbsidor.
Innehållet och informationen på Internet-sidorna för https://vanguardofficial.eu kommer från bidragsgivare och andra nyhetskällor. Innehållet och informationen är dock inte bindande för https://vanguardofficial.eu De utgör inte heller åsikter, råd eller juridisk rådgivning av något slag, eftersom detta endast är en tjänst som erbjuds i informations- och spridningssyfte.
Webbplatserna för https://vanguardofficial.eu kan innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part som kan innehålla länkar till andra webbplatser från tredje part som https://vanguardofficial.eu inte kan kontrollera. Därför, https://vanguardofficial.eu kan inte ta ansvar för det innehåll som kan finnas på webbplatser från tredje part.
Alla texter är författarnas egendom och skyddas av lagen om immateriella rättigheter. Varje överföring, distribution, överföring, reproduktion, lagring eller offentlig kommunikation, helt eller delvis, måste ha uttryckligt samtycke från https://vanguardofficial.eu Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.
För att få tillgång till vissa av de tjänster som https://vanguardofficial.eu erbjudanden via webbplatsen måste lämna vissa personuppgifter. I enlighet med bestämmelserna i den organiska lagen 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter informerar vi dig om att genom att fylla i det här formuläret kommer dina personuppgifter att inkluderas och behandlas i VANGUARD-gruppens register för att tillhandahålla och erbjuda våra tjänster och för att informera dig om förbättringar av webbplatsen. Vi informerar dig också om möjligheten att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering och invändning av dina personuppgifter på följande adress infoweb@gamingvanguard.com Handlaren förbinder sig att inte tillåta någon transaktion som är olaglig eller som av kreditkortsbolagen eller den bank som köper betalningen anses kunna skada eller ha potential att skada deras goodwill eller påverka dem negativt. Följande aktiviteter är förbjudna enligt kortvarumärkenas program: Försäljning eller erbjudande av en produkt eller tjänst som inte är helt förenlig med alla lagar som gäller för köparen, den utfärdande banken, handlaren, kortinnehavaren eller korten.
4.6/5 - (68 röster)